Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΙΚΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

Ημερομηνία 30/08/2011
Αρ. πρωτ. Γ55/854

Σχετικό: Το υπ' αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.18687/2296 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθενείας & Μητρότητας
Σας ενημερώνουμε ότι με το ανωτέρο σχετικό έγγραφο κοινοποήθηκε η απόφαση του ΣΥΣΠΥ κατά την 4η/1-8-2011 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τη οποία η τιμή που θα αποδίδουν οι φορείς στους ασφαλισμένους τους για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, θα είναι αυτή των 35,00€ ανά κουτί των 50 ταινιών.
Ως εκ τούτου πλέον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποζημιώνει πλέον με την ανωτέρω τιμή τις ταινίες μέτρησης σακχάρου είτε μέσω παροχών τους ιδίους τους ασφαλισμένους, είτε μέσω συνταγής τους φαρμακοποιούς.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΙΚΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΑΘΗΝΑ: 27/04/2010
Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/762

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών για διαβήτη».

Στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της περιστολής των δαπανών υγείας, τροποποιείται η διαδικασία χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε διαβητικούς (σκαριφιστήρες, ταινίες μέτρησης σακχάρου) ως εξής.
Δεν θα απαιτείται πλέον στην εκδιδόμενη συνταγή να υπάρχει αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) προκειμένου να χορηγηθούν τα αναφερόμενα αναλώσιμα υλικά. Απαιτείται όμως:
1. Να υπάρχει καταχωρημένη αντιδιαβητική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.
2. Να επισυνάπτεται στη συνταγή από το θεράποντα ιατρό γνωμάτευση ότι ο ασφαλισμένος ακολουθεί αντιδιαβητική αγωγή και χρειάζεται το εν λόγω υλικό. Σε περίπτωση που η χορηγηθείσα ποσότητα υπερβαίνει την οριζόμενη από το υπ’αριθμ. Γ55/442/22-3-04 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να αναφέρεται η έγκριση του Διαβητολογικού Κέντρου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προκειμένου να εξοφληθεί η συνταγή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΙΚΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα

�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που άρχισαν να λαμβάνουν ινσουλίνη πριν την ηλικία των 40 ετών (διαβήτης τύπου Ι),εγκρίνεται η χορήγηση 100-150 ταινιών /μήνα, σύμφωνα με τον αριθμό των δόσεων ινσουλίνης.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που άρχισαν να λαμβάνουν ινσουλίνη μετά την ηλικία των 40 ετών (διαβήτης τύπου ΙΙ), εγκρίνεται η χορήγηση 50 ταινιών / μήνα (ή 100 ταινίες / δίμηνο). Στις περιπτώσεις που οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη βρίσκονται σε θεραπεία με εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλίνης (άνω των 3 ενέσεων την ημέρα),εγκρίνεται η χορήγηση 100 ταινιών / μήνα.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία, εγκρίνεται η χορήγηση 50 ταινιών / δίμηνο.
�� Σε διαβήτη κύησης, εγκρίνεται η χορήγηση 100 ταινιών / μήνα
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή, εγκρίνεται η χορήγηση 50 ταινιών / τρίμηνο.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, εγκρίνεται η χορήγηση 200 ταινιών / μήνα.

Σκαρφιστήρες

�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που άρχισαν να λαμβάνουν ινσουλίνη πριν την ηλικία των 40 ετών (διαβήτης τύπου Ι),εγκρίνεται η χορήγηση 600 βελονών / έτος.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που άρχισαν να λαμβάνουν ινσουλίνη μετά την ηλικία των 40 ετών (διαβήτης τύπου ΙΙ), εγκρίνεται η χορήγηση 300 βελονών / έτος.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία, εγκρίνεται η χορήγηση 200 βελονών / έτος.
�� Σε διαβήτη κύησης, εγκρίνεται η χορήγηση 100 βελονών / μήνα.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή, εγκρίνεται η χορήγηση 100 ταινιών / έτος.
�� Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, εγκρίνεται η χορήγηση 600 βελονών / έτος.

Για επιπλέον ποσότητες από τις προαναφερθείσες, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Διαβητολογικό Κέντρο Αθηνών (Πλ.Θεάτρου,τηλ.επικοινωνίας 210-3251050).Επισημαίνεται ότι απαιτείται να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη της απαιτούμενης ποσότητας.